Skolióza, nevyléčitelný stav... Nebo ne???

24.10.2017

Dornova metoda a pomoc při skolióze

Skoliózou se označuje boční vychýlení páteře. Obvykle je toto vybočení spojeno s velikými bolestmi. A protože vybočení páteře může být při skolióze extrémní, je dokonce možné, že takovéto nefyziologické vybočení může vést až k utlačení a následnému poškození vnitřních orgánů, které pro svoji normální funkci nemají prostě dostatek prostoru.

Dobrou zprávou je, že skoliózy pomocí aplikace Dornovy metody lze buďto napravit nebo alespoň uvést do klidového, nebolestivého stavu. Jedinou podmínkou takovéhoto výsledku je odpovědný a proaktivní přístup klienta a samozřejmě trpělivost a vytrvalost. Samotný autor Dornovy metody, Dieter Dorn, uvádí - cituji: "Všeobecně se skolióza považuje za nevyléčitelnou, což je pravda do té míry, že nikdo vám opravdu skoliózu nebyléčí, pokud to neuděláte sami. Velkou trpělivostí a vytrvalostí můžete dosáhnout opětovného narovnání své páteře." - Dieter Dorn a Gerda Flemming, Léčení dornovou metodou, Poznání 2005.

Ještě jednou uvedu důležitý aspekt léčení skoliózy, kterým je zodpovědný, odhodlaný a hlavně pravidelný přístup klienta k vlastní léčbě a provádění nápravných a fixačních cviků po absolvování terapeutického sezení u svého odborníka na Dornovu metodu.

Náprava skoliózy je časově náročnou záležitostí. Obvykle trvá v řádu mnoha týdnů (6 -8), ale pokud je skolióza extrémní, její náprava může zabrat klidně i dva roky. Výsledek samozřejmě stojí za to, ale klient si musí sám položit otázku, jestli má dost odhodlání a trpělivosti k tomu, aby takovou výzvu, vedoucí ke svému zdraví, dokázal přijmout.

Cestou k nápravě skoliózy je kombinace terapeutických sezení, při kterých je napravena část páteře o délce přibližně jedné lidské dlaně a následujících 3 týdenních fází, během kterých klient sám provádí každodenní fixační cvičení, minimálně 3 x denně po dobu cca 10 minut. Fixační cvičení a jejich pravidelnost jsou NEZBYTNÉ k dosažení kýženého cíle, tedy rovné páteře. Pokud klient samostatně nedokáže nalézt čas, chuť a prostor k provádění fixačních cviků, pak je naprosto zbytečné se o nápravu skoliózy vůbec pokoušet.

Pakliže skoliózou trpíte, víte jak dokáže být omezující. Dornova metoda, a s ní ruku v ruce i já sám, vám nabízí řešení, jak se tohoto nepřirozeného pokřivení páteře zbavit. Zodpovědnost za svoje zdraví má každý ve svých rukou. Rád vám ve vaší cestě ke zdravému pohybu a příjemnému žití ve vašem těle budu nápomocný.

V případě vašeho zájmu o řešení poskytované Dornovou metodou nebo jakýchkoliv jiných dotazů mne prosím kontaktujte na tel. čísle 608 462 882.

Petr Blatný