Dornova metoda - fixační cviky

27.11.2017

V předcházejících článcích o terapii Dornovou metodou jsem opakovaně uváděl nutnost provádění fixačních cviků. Pojďme se na tento, pro Dornovu metodu stěžejní předpoklad, podívat blíže.

Základním principem Dornovy metody je navrátit struktury pohybového aparátu, zejména klouby a obratle, do fyziologicky správných a přirozených pozic. Toto navrácení probíhá během terapeutické interakce mezi klientem a dornovským terapeutem. Jsou tedy srovnány délky nohou, je upraven sklon a pozice pánve, páteřní obratle jsou recentrovány a velké klouby horních končetin jsou napraveny zpět do svých přirozených pozic.

Tohle všechno se děje kontolovaně a cílem je umožnit klientovu tělu zahájit samouzdravovací proces, který je provedenou recentrací opěrného systému spuštěn.

V této fázi, tedy ve fázi po ošetření Dornovou metodou, nastává ta nejdůležitější část ozdravného procesu. Nastává fáze fixace recentrovaných struktur opěrného systému, která je plně v rukou klienta samotného.

Prvotním předpokladem fixačního procesu je získání informací od svého dornovského terapeuta, jak takovou fixaci vůbec provádět. Osobně považuji naučení klientů jak provádět fixační cviky nejen za slušnost, ale i za naprostou nezbytnost pro dosažení úspěšných výsledků terapie Dornovou metodou. Fixační cviků je celá řada. Jsou jednoduché, dobře zapamatovatelné a jejich provádění (dle doporučení terapeuta) prokazatelně přináší obrovsky pozitivní výsledky.

Co  je tím pozitivním výsledkem provádění fixačních cviků? Kýženým výsledkem je "naučení" těla ponechat a pomocí obnovených svalových struktur, vazů, šlach a jejich úponů, trvale fixovat klouby a obratle ve fyziologicky správných pozicích. 

Když fixační cviky nejsou po absolvování terapie Dornovou metodou klientem praktikovány, pak je pozitivní efekt Dornovy metody jen krátkodobý a tělo se na základě dlouhodobého stereotypu navrátí do nefyziologických pozic. 

Rozhodnutí absolvovat terapii Dornovou metodou je správné rozhodnutí. Tato jemná a neinvazivní technika dokáže odstranit nepohodlí nebo bolesti tělesných struktur a pomáhá výrazně zlepšit i funkci mnoha tělesných orgánů. Pozitivní výsledky Dornovy metody jsou opravdu mnohdy ohromující. Pokud se ale klient sám aktivně nezapojí do své léčby prováděním fixačních cviků, pak je sám proti sobě. Ale i taková volba klientovi náleží a já ji plně respektuji. My sami jsme strůjci svých životů. 

A jako vždy, pokud sami o absolvování terapie Dornovou metodou uvažujete, rozhodně Vám doporučuji si o ní přečíst nějakou knihu nebo alespoň načerpat co nejvíce informací z důvěryhodných zdrojů. 

Pokud se rozhodnete terapii Dornovou metodou absolvovat u mě, rád Vás provedu každým jejím krokem, naučím Vás fixační cviky a rád Vám zodpovím na jakékoliv Vaše dotazy týkající se tohoto fenoménu.

Příjemný pobyt ve Vašem těle bez bolestí Vám přeje

Petr Blatný